ABOUT

Το γραφείο smart interiors δημιουργήθηκε το 2008 από την Αγγελική Αμπελιώτη, απόφοιτη του Τμήματος Αρχιτεκτονικής Εσωτερικών Χώρων και Διακόσμησης του Τ.Ε.Ι Αθηνών, με μεταπτυχιακό στο φωτισμό, στο marketing, στις δημόσιες σχέσεις και στη σκηνογραφία.

Από το 2001 έχει συνεργαστεί με γνωστά γραφεία διακόσμησης και έχει επισκεφθεί διεθνείς εκθέσεις στο εξωτερικό. Το γραφείο έχει λάβει μέρος σε πολλές εκθέσεις με  πιο πρόσφατη την ‘’100% hotel show.’’ Η δουλειά καθώς και πολλά projects που έχει επιμεληθεί το γραφείο, είναι ευρέως αναγνωρισμένα από blogs και sites που αφορούν στο design και στην τέχνη.

Το Smart Interiors ανακαλύπτει διαρκώς νέες ιδέες κατανοώντας την αναγκαιότητα της εξειδίκευσης, παρακολουθώντας τις διεθνείς εξελίξεις στο σχεδιασμό και παρέχοντας εξατομικευμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες όλων των επιπέδων και απαιτήσεων.

Tο ανθρώπινο δυναμικό αποτελείται από ικανούς νέους συνεργάτες που προέρχονται από τους κλάδους της μηχανικής, της αρχιτεκτονικής, των γραφικών τεχνών καθώς και της διοίκησης επιχειρήσεων. Η ολοκληρωμένη ομάδα συμπληρώνεται από ένα βέλτιστο δίκτυο εξωτερικών συνεργατών και προμηθευτών. Μεταξύ άλλων παρέχονται:

 • αρχιτεκτονικός σχεδιασμός
 • διακόσμηση εσωτερικών χώρων
 • ανάπτυξη concept
 • οργανόγραμμα έργου
 • φωτορεαλισμός 3D
 • κοστολόγηση και προϋπολογισμός έργου
 • έρευνα αγοράς
 • σχεδιασμός, ανακαίνιση, ευεργετική αναβάθμιση κατοικίας
 • ανακαίνιση επαγγελματικού χώρου
 • κατασκευή

Το ευρύ φάσμα ειδίκευσης αφορά σε ιδιωτικές κατοικίες, ξενοδοχειακά συγκροτήματα, χώρους εστίασης, γραφεία, ιατρεία, κτήρια εμπορικής χρήσης κ.α.

Όραμά μας ο νεωτερισμός σε κάθε έργο, ιδανικός για μια σειρά από καινοτόμες εφαρμογές. Αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία της εταιρίας σε συνδυασμό με την πλούσια τεχνογνωσία, το smart interiors επενδύει στην επέκταση των δραστηριοτήτων του στον τομέα του interior design εγκαινιάζοντας μια νέα εποχή στον κόσμο του σχεδίου και της δημιουργίας.

Η ομαδική δημιουργία και το πάθος για αυτό είναι ένας συνδυασμός με μαγικά αποτελέσματα. Σχεδιαστικές και τεχνικές ομάδες είναι σε θέση να υποστηρίξουν τους πελάτες, καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, από την επιλογή των κατάλληλων υλικών μέχρι και την τελική εφαρμογή τους, εμπεριέχοντας ομάδες ικανότατων σχεδιαστών και τεχνιτών. Όλες οι υπηρεσίες  που παρέχονται από το ίδιο το γραφείο φέρουν την υπογραφή διπλωματούχων  μηχανικών.

Το smart interiors υποστηρίζει ολοκληρωμένες λύσεις για έργα μεγάλης κλίμακας χάρις στη σχεδιαστική τεχνογνωσία, την ποικιλία ιδεών και τη τρισδιάστατη απεικόνιση και σχεδιασμό αντικειμένων.

Η καθημερινή έρευνα είναι μια ακόμα βασική προϋπόθεση για υψηλή ποιότητα στον πρωτοποριακό και λειτουργικό σχεδιασμό και την εύρεση ιδιαίτερων λύσεων. Οι αρχές σύνθεσης πηγάζουν από κάθε ξεχωριστή συνεργασία με στόχο να δοθεί μορφή στα όνειρα των πελατών. Το smart interiors σας παρέχει τη δυνατότητα να επιλέξετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα design styles ώστε να ταιριάζουν αρμονικά στον χώρο σας, ανταποκρινόμενα σε κάθε προτίμηση.

ΤΟ SMART INTERIORS ΣΑΣ ΚΑΛΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΤΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΣΚΕΨΗΣ ΣΑΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΑΝΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΗ ΣΥΓΡΟΝΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ.

The SmART Interiors office was created in 2008 by Angela Ampelioti. A graduate of the Department of Interior Architecture, Decoration and Design of the Technological Educational Institute of Athens with expertise in Lighting, Marketing, Public Relations and  Scenography.

Since 2001 we have collaborated with well-known design offices and have visited international exhibitions abroad. The Office has taken part in many exhibitions such as the well-known: » The 100% hotel show». Works as well as many projects that the Office has edited are widely recognized by blogs and sites which are related to design and art.

The SmART Interiors are discovering new ideas and keep the development of expertise by attending international developments in design and providing tailor-made solutions to professionals and individuals of all levels and requirements.

 Τhe human resources consists of skilled young partners who come from disciplines of engineering, architectural, graphic arts, and business administration. The integrated team is complemented by a network of external partners and suppliers. Among other things we provide:

 • architectural design
 • interior design
 • development concept
 • project organisation chart
 • 3D visualization
 • costing and project budget
 • market research
 • planning, renovation, beneficial upgrade residence
 • renovation professional space
 • construction

The wide range of expertise relates to homes, resorts, outdoor or indoor eating establishments, offices, doctor’s offices, commercial buildings etc.

Our vision of modernity in every project, is ideal for a range of innovative applications. Leveraging the extensive experience of the company in conjunction with the know-how, the SmART Interiors office invests in expanding its  activities in the field of interior design, initiating a new era in the world of design and creativity.

The group creation and passion for this is a combination with magical results. Design and technical teams are able to support customers throughout the project, from the selection of suitable materials until the final implementation, including groups of local designers and craftsmen. All services provided by the Office bear the signature of engineers.

The SmART Interiors office supports integrated solutions for large-scale works due to the design know-how, the variety of ideas and 3D visualization and design objects.

Daily research is another essential condition for high quality innovative and functional design and for finding specific solutions. The composition principles arise from each separate cooperation in order to give form to the customer’s dreams. The SmART Interiors office gives you the ability to choose from a wide range of design styles to perfectly fit your space, corresponding to each preference.

The SmART interiors office invites you to change your way of thinking about interior design discovering  its modern side.